شرکت تعاونی قیر کش داران استان اصفهان   شرکت تعاونی قیر کش داران استان اصفهان

افتخارات

این شرکت بیش از ده سال بعنوان تعاونی نمونه استان با دریافت لوحهای تقدیر وچهار سال جزء تعاونیهای برتر کشور با دریافت لوح تقدیر میباشد .
این تعاونی توانمند بادریافت حداقل کمسیون در رابطه با خدمات ارائه شده به اعضاء از قبیل صدور بارنامه، حمل بار وغیره علاوه بر تامین هزینه های جاری پرسنلی خود اقدام به تاسیس ترمینال اختصاصی جهت رفاه حال اعضاء با کلیه خدمات نموده است و همچنین با دور اندیشی اقدام به تامین فضای نسبتا وسیعی از زمینهای مجاور جهت توسعه ترمینال و احداث پارکینگ جهت قیرکشهای استان نموده است. همچنین تنها تعاونی حمل و نقل میباشد که برای رانندگان و پرسنل خود جهت رفع معضل بزرگ مسکن اقدام به تاسیس تعاونی مسکن رانندگان و کارکنان حمل قیر نموده و برای افراد مذکور باخرید زمین واخذ مجوزات لازم هم اکنون در حال ساخت 105 واحد مسکونی است که هیئت مدیره آن اکثرا همان هیئت مدیره و مدیریت تعاونی قیرکشداران می باشند .
 

© شرکت تعاونی قیرکش داران استان اصفهان

صفحه قبلی: تاریخچه صفحه بعدی: اعضا و کارمندان ^  بالا