شرکت تعاونی قیر کش داران استان اصفهان   شرکت تعاونی قیر کش داران استان اصفهان

اطلاعات تماس

 

آدرس :       اصفهان،  کیلومتر 5 جاده تهران،  روبروی  شیر پگاه
 

تلفن:                                            18 و3800017 (0311)

تلفن بخش بارنامه نویسی:                2 و3800001 (0311)

 پست الکترونیک:                                           info@ghir-esf.ir

        

 

صفحه قبلی: مجوزها و گواهینامه ها ^  بالا