شرکت تعاونی قیر کش داران استان اصفهان   شرکت تعاونی قیر کش داران استان اصفهان

بخش های محوطه تعاونی

این شرکت دارای یک ترمینال اختصاصی به وسعت 11000 متر مربع در جاده تهران روبروی شیر پگاه  و یک گاراژ و ساختمان در انتهای خیابان پرتو شاهپور جدید میباشد.
در ترمینال ، مشاغل تراشکاری، باطریسازی، مکانیکی، لنت کوبی، آهنگری و سرویس تعویض روغن جهت رفاه اعضاء دائر گردیده که اعضاء بتوانند تعمیرات و نیازهای فنی خود را در ترمینال خودشان به انجام برسانند و همچنین یک رستوران و پنچرگیری نیز در این ترمینال وجود دارند.
همچنین سه ساختمان مجاور دو طبقه در کنار ترمینال احداث گردیده است که بترتیب منظور بارنامه نویسی، ساختمان اداری وساختمان دیگر که طبقه زیرین آن رستوران و طبقه بالا آن دفاتر پیمانکاران حمل قیر است که یا در آن پیمانکاران و نمایندگی پیمانکاران استانهای دیگر کشور حضور دارند، در این مورد تعاونی دفاتری را در اختیار پیمانکاران قرار می دهد که رانندگان مستقیما بار مورد نیاز خود را از پیمانکار مستقر در ترمینال دریافت دارند و برای تامین بار نیازی به رفتن خارج از محوطه کاری نداشته باشند و پیمانکار حمل و حمل کننده بدون واسطه در کنار هم باشند.
 ساختمان اداری نیز دارای سالن بزرگی جهت اجتماعات در طبقه هم کف آن است. همچنین دفاتری مجاور آن به پیمانکاران واگذار شده است و همچنین در طبقه زیرین بارنامه نویسی نیز فروشگاه یدایر میباشد  .
 

صفحه قبلی: خدمات قابل ارائه صفحه بعدی: گالری تصاویر ^  بالا