شرکت تعاونی قیر کش داران استان اصفهان   شرکت تعاونی قیر کش داران استان اصفهان

خدمات قابل ارائه

دادن روغن، فیلتر، لنت و اقلام مصرفی اعم از شوینده و مواد غذایی و لوازمات برقی منزل، تعویض روغن، تعمیرات فنی ، تعمیرات لاستیک و صدور بارنامه با حداقل مبلغ کمسیون بصورت 24 ساعته و گرفتن بار در حد توان و دفاع از حق و حقوق اعضاء در ادارت مربوطه وانجام اموری که باعث توسعه وارتقاء توان شرکت تعاونی می گردد .

صفحه قبلی: اعضا و کارمندان صفحه بعدی: بخش های محوطه تعاونی ^  بالا